Ordliste

Oversikt over en del ord med forklaring

Word

Description

Ord

Forklaring

Category

mycorrhiza

The mushroom grows in a symbiotic relationship with a tree or a plant

mykorrhiza

når sopp lever i symbiose med et tre eller en plante

1 habitat/substrate

symbiotic

see mycorrhiza

symbiose

se mykorrhiza

1

saprotrophic

The mushroom grows on dead plant material

saprofytt

nedbryter, lever av dødt plantemateriale

1

saprotrof

se saprofytt

1

veins, ridges, folds

the type of hymenium found in chanterelles

ribber, folder

ligner skiver, men er avrundet og kan ikke skrapes av. Typisk for kantarellsopper.

2

adnate

The discs have wide contact with the stem, whilst also growing at a similar angle to the stem.

tilvokste

Skivene har bred kontakt med stilken. Vokser med omtrent rett vinkel inntil stilken.

3 hymenium attachment

adnexed

The gills have some contact to the stem

avrundete skiver

Skivene har litt kontakt med stilken.

3

decurrent

The gills clearly grow down along the stem.

nedløpende skiver

Skivene vokser tydelig ned langs stilken.

3

emarginate

The gills recess along the stem.

utrandete skiver

Skivene har utsparing langs stilken

3

free gills

The gills do not have contact with the stem

frie skiver

Skivene har ikke kontakt med stilken

3

seceding

The gills are well established in young fungi, but in older specimins the edges will break away. You can sometimes see remnants of this still attached to the stem.

løsnende skiver

Skivene er tilvokste hos unge sopper, men løsner hos eldre eksemplarer. Etterlater rester av skivene på stilken.

3

sinuate

Gill are recessed at the innermost part of the stem, but also a descent into notches along the stem.

utrandete med tann

Skivene har utsparing innerst ved stilken, men også en nedløpende “tann” langs stilken.

3

subdecurrent

The gills are attached downwards along the stem, but only slightly. N.b this is not always visible.

noe nedløpende

Skivene er festet nedover langs stilken, men bare litt og ikke alltid like synlig.

3

svakt nedløpende

se noe nedløpende

3

Parasitic

The mushroom grows living trees, plants or animals, and takes so much of their nutrients that it eventually kills the host.

parasittisk

soppen lever på levende planter eller dyr, men overforbruker næringsstoffene til planten i den grad at verten til slutt vil dø.

1

hymenium

Used as a word for gills, pores, folds et., but more correctly it is a layer of tissue where the spores are grown, covering these

hymenium

Brukt som et samlebegrep om skiver, ribber, rør osv. Mer korrekt er det en hinne som dekker disse, og der sporene dannes.

2

gills

the most common type of hymenium, looks like a bunch of knives stacked together under the mushroom.

skiver

den mest vanlige typen underside, kan se ut som en mengde knivblad ved siden av hverandre.

2

lamella

see gills

se skiver

2

tubes

type of hymenium that looks like a layer of thin tubes stacked tightly together. ie. Boletes.

rør, rørsopp

undersiden på soppen ser ut som en mengde små rør pakket sammen. f.eks. steinsopp

2 hymenium

pores

see tubes

se rør

2

hymenophore

the tissue covered by hymenium. Gills, folds, pores et

samlebegrep for skiver, rør, ribber osv.

apex

upper part of stem closest to cap

4 stem

dimidiate

gills stretching only halfway to the stipe

3

lamellulae

a small lamella which runs from the edge of the pileus towards the stipe, as in Russula

3

ephemeral ring

weak, quickly disintegrating

subdecurrent adnate folds

Lorem, ipsum, dolor, sit, amet...