fungiroom.com Innlegg

fungiroom.com er drevet av Joakim Dominic og Pippa. Vi er ganske ferske soppsankere og har oppdaget at grundig informasjon om sopp ikke alltid er det enkleste og oppdrive. Målet med denne siden er å dele den informasjonen vi selv har funnet, og å gjøre det med gode pålitelige kildehenvisninger. Med tiden håper vi å ha en god katalog spesielt over matsopper. Vær klar over at vi ikke har fagkompetanse, og at vi alltid anbefaler å benytte soppkontroller og et mangfold av kilder.

Artikler om soppsanking og identifisering:

Temasider:

Slekter/grupper:

informasjon

En sopp som ikke er til å ta feil av, og en førsteklasses matsopp.

Matblekksopp (Coprinus comatus)

Andre skivesopper

Honningsoppene (Armillaria) er vanlige parasittiske og saprofyttiske sopper som i dag regnes som giftige, men som har vert brukt som matsopp og fremdeles spises av noen.

Honningsopp, usikker art kanskje Skoghonningsopp (Armillaria borealis).

Vedboende sapotrofer

Rødnende fluesopp er en av de vanligste artene i Norge, og finnes nord til og med Trøndelag. Den varierer mye i utseende, men er den eneste fluesoppen som rødner i fruktkjøttet. Spiselig etter grundig varmebehandling.

Rødnende fluesopp (Amanita rubescens)

Fluesopper

Brukbar matsopp etter forvelling. Stor og kjøttfull sopp som kan finnes i store mengder.

Ung skjeggriske (Lactarius torminosus)

Risker

Svært gode matsopper som det kan være vanskelig å få øye på!

Blek piggsopp (Hydnum repandum)

Andre sopper

Anvendelig matsopp, mindre interessant men trygg og finnes ofte i store mengder.

Olivenbrun vokssopp (Hygrophorus olivaceoalbus)

Vokssopper

Hulrørsopp er en karakteristisk mykorrhizasopp som kun vokser i symbiose med lerk. Brukbar matsopp etter varmebehandling, men beskrevet som lite interessant.

Hulrørsopp (Suillus cavipes)

Rørsopper

Meget vanlig som gjerne dukker ofte opp i store mengder allerede fra midten av august. Den må forvelles/avkokes, men er ofte fri for mark, lett og rense og en veldig god matsopp etter vår mening.

Rødbrun Pepperriske (Lactarius rufus)

Risker

Blant favorittene. Finnes ofte i store mengder, og finnes sent i sesongen.

Traktkantarell (Craterellus tubaeformis)

Ribbesopper