gaffeldelt

Last updated on 8 April 2021


Gaffeldelt betyr tilsynelatende at skivene eller ribbene hos en sopp deler seg eller forgrener seg. I motsetning til en fortetning med frie skiver, henger de gaffeldelte skivene sammen.