soner

Last updated on 20 April 2021


Soner er konsentriske sirkler eller ringer på hatten. Typisk for flere risker.