Tooltips Categories: <span>hatt</span>


Soner er konsentriske sirkler eller ringer på hatten. Typisk for flere risker.