Tooltips Categories: <span>under hatten</span>

Veins, ridges or folds are different from gills by the fact that they have moe rounded edges, where the edges on true gills are sharp similar to a knife edge. They are also supposedly hard to scrape off, unlike gills or tubes/pores.


Gaffeldelt betyr tilsynelatende at skivene eller ribbene hos en sopp deler seg eller forgrener seg. I motsetning til en fortetning med frie skiver, henger de gaffeldelte skivene sammen.

Ribber skilles fra skiver ved at ribbene har en mer avrundet egg, og er mer som hudfolder (engelsk: folds). De kan angivelig ikke skrapes av eller fjernes fra hatten på samme måte som skiver eller rørlag.