Skiver

Last updated on 9 March 2021

Oversikt over illustrasjoner og forklaringer av forskjellige typer skiver. En god hjelp til identifisering av sopp.

Illustrasjoner av wikipediabruker Debivort med lisens: CC-BY-3.0.

Frie skiver

Skivene har ikke kontakt med stilken

Avrundete skiver

Skivene har litt kontakt med stilken.

Tilvokste

Skivene har bred kontakt med stilken. Vokser med omtrent rett vinkel inntil stilken.

Nedløpende skiver

Skivene vokser tydelig ned langs stilken.

Noe/svakt nedløpende

Skivene er festet nedover langs stilken, men bare litt og ikke alltid like synlig.

Utrandete skiver

alt. Utsparete

Skivene har utsparing langs stilken

Utrandete med tann

alt. Utsparete med tann

Skivene har utsparing innerst ved stilken, men også en nedløpende “tann” langs stilken.

Løsnende skiver

Skivene er tilvokste hos unge sopper, men løsner hos eldre eksemplarer. Etterlater rester av skivene på stilken.