Kantarellsopper (kantareller og trompetsopper)

Last updated on 31 March 2021

Kantarellsoppene er en liten gruppe gode matsopper som er lette å lære seg og noen av de sikreste matsoppene.

Kantareller og traktkantareller

Kantareller har slektsnavn Cantharellus av latin cantharus => lite beger. Trompetsopper har slektsnavn Craterellus av latin krater => beger.

De mest vanlige i Norge er kantarell, traktkantarell, gul trompetsopp og svart trompetsopp.

I tillegg er fiolgubbe ofte tatt med sammen med kantarellsoppene fordi den ligner.

Hovedkjennetegn for artene at de er traktformede, noen med hul stilk, ujevn hattekant og ribber (ikke skiver).

Felles for kantarellene er også at de er mykorrhziasopper som lever i symbiose med et eller flere vertstre. Kantarellene er som regel ikke kresne på mykorrhizapartner og kan knytte seg til ulike arter trær.

Kantareller (Cantharellus) med norsk navn:

Ametystkantarell (C. amethysteus)
Nordlig kantarell (C. borealis)
Kantarell (C. cibarius)
Oransjekantarell (C. friesii)
Blek kantarell (C. pallens)

Trompetsopper (Craterellus) med norsk navn:

Tvillingtrompetsopp (C. caeruleofuscus)
Kokstrompetsopp (C. cinereus)
Svart trompetsopp (C. cornucopioides)
Gul trompetsopp (C. lutescens)
Svartnende kantarell (C. melanoxeros)
Krustrompetsopp (C. sinuosus)
Traktkantarell (C. tubaeformis)

Kilder:

Gulden, G. (2018) Soppboka. Oslo: Cappelen Damm
Egeland, I. L. (2011) Norske Sopper. Oslo: Gyldendal
Gulden, G. (2011) Norske soppnavn. Ås: Norges sopp- og nyttevekstforbund