Category: <span>Gruppe / slekt</span>

En sopp som ikke er til å ta feil av, og en førsteklasses matsopp.

Matblekksopp (Coprinus comatus)

Andre skivesopper

Honningsoppene (Armillaria) er vanlige parasittiske og saprofyttiske sopper som i dag regnes som giftige, men som har vert brukt som matsopp og fremdeles spises av noen.

Honningsopp, usikker art kanskje Skoghonningsopp (Armillaria borealis).

Vedboende sapotrofer

Brukbar matsopp etter forvelling. Stor og kjøttfull sopp som kan finnes i store mengder.

Ung skjeggriske (Lactarius torminosus)

Risker

Svært gode matsopper som det kan være vanskelig å få øye på!

Blek piggsopp (Hydnum repandum)

Andre sopper

Anvendelig matsopp, mindre interessant men trygg og finnes ofte i store mengder.

Olivenbrun vokssopp (Hygrophorus olivaceoalbus)

Vokssopper

Hulrørsopp er en karakteristisk mykorrhizasopp som kun vokser i symbiose med lerk. Brukbar matsopp etter varmebehandling, men beskrevet som lite interessant.

Hulrørsopp (Suillus cavipes)

Rørsopper

Meget vanlig som gjerne dukker ofte opp i store mengder allerede fra midten av august. Den må forvelles/avkokes, men er ofte fri for mark, lett og rense og en veldig god matsopp etter vår mening.

Rødbrun Pepperriske (Lactarius rufus)

Risker

Blant favorittene. Finnes ofte i store mengder, og finnes sent i sesongen.

Traktkantarell (Craterellus tubaeformis)

Ribbesopper

Skogens gull, en av de sikreste matsoppene. uten giftige dobbeltgjengere men en dobbeltgjenger som ikke er matsopp og som noen blir dårlige av.

Kantarell (Cantharellus cibarius)

Ribbesopper

Side om side

Undersøkelse av forskjeller mellom stubbeskjellsopp og flatklokkehatt, samt andre forvekslingssopper til stubbeskjellsopp. Basert på litteratur og bilder med åpen lisens hentet fra artsdatabanken.no (se kider). Jeg har ikke plukket noen av soppene selv, dette er mine notater til senere bruk, men lar dem stå åpne for offentligheten for enhver som måtte være nysgjerrig. Posten er ikke nødvendigvis ferdigstilt.

Vedboende sapotrofer