Category: <span>Rørsopper</span>

Hulrørsopp er en karakteristisk mykorrhizasopp som kun vokser i symbiose med lerk. Brukbar matsopp etter varmebehandling, men beskrevet som lite interessant.

Hulrørsopp (Suillus cavipes)

Rørsopper