Hulrørsopp (Suillus cavipes)

Last updated on 13 April 2021

Hulrørsopp er en karakteristisk mykorrhizasopp som kun vokser i symbiose med lerk. Brukbar matsopp etter varmebehandling, men beskrevet som lite interessant.

Hulrørsopp (Suillus cavipes)

Vanlig i sør- og mellom-europa men ikke veldig vanlig i Norge. Den finnes for det meste i parker, hager eller plantasjer der europeisk lerk har blitt plantet. Vi har funnet den flere steder sør i Rogaland i lerkeskog. Det er ukjent for oss om det har vert plantet skog, men det er ut som om den er ganske vanlig området. Det er også rapportert noen funn på østlandet, i Tronheim og i Bergen.

Beskrivelse

Navn: Hulrørsopp (Suillus cavipes) Hollow Bolete
syn. Hulstokket rørsopp, syn. Boletinus cavipes

Slekt: Kusopper (Suillus)

Sikker sopp: Ikke vanligvis tatt med blant de sikre soppene. Men den hule stilken, de grove rørene og semskede hatteoverflaten må til sammen kunne betraktes som sikre kjennetegn.

Matsopp: Ja etter varmebehandling

Hatt: 4-10 cm. Filtet som semsket skinn/skjellet, kastanjebrun til oransje- eller svovelgul. Kulerund som ung, flater ut som eldre. Tørr. Ser ut til å kunne ha slør som ung.

Rørlag: Gule til gulbrune eller olivengrønne. Korte, med vid åpning og kantete. Ribber som går ut fra stilken til hatten. Svakt nedløpende.

Stilk: 3-8 cm høy og 1-2 cm tykk. Svak hvit bomullsaktig ringsone rett nedenfor rørlaget. Samme farge som hatten nedenfor ringen. Stilken er hul, noe som er sjeldent for rørsopper.

Fruktkjøtt: Hvitt eller svakt gult, brunlig rett under hattehuden.

Lukt: Lite eller svak.

Sporefarge: Olivengrønn.

Voksested: Vokser utelukkende sammen med lerk, og få observasjoner utenfor Rogaland og Vest-Agder. Antagelig iført sammen med europeisk lerk, men vurdert til å ha lav risiko invasjon og liten økologisk effekt i produksjonsområder for lerk.

Forveksling: Lite sansynlig.

To andre rørsopper vokser sammen med lerk, men vil neppe forveksles på grunn av det det karakteristiske hatteskinnet og den hule stilken. Lerkesopp (Suillus grevillei), sumpkusopp (Suillus flavidus), smørsopp (Suillus luteus) og hulrørsopp er de eneste rørsoppene med ring i Norge. Seig kusopp (Suillus bovinus) og sumpkusopp har lignende rør, men er ellers svært ulik. Lerkesopp som hører til samme slekt vokser også sammen med lerk, og har ring, men har ellers få likheter. Grå lerkesopp (Suillus viscidus) er svært sjelden i Norge, med bare 4 påviste funn.

Bruk: Spiselig etter varmebehandling. Lite eller mild, men god smak. Lite interessant. Egner seg dårlig til tørking.

Vår vurdering er at den smaker lite, men er lett å kjenne og lett å rense. Så den kan gjerne brukes sammen med annen sopp for å gi litt mer mengde.

Et av bildene er lastet ned fra artsdatabanken.no den 12. feb 2021, tatt av Eva Weme og frigitt med lisens CC BY 4.0. Bildet viser en ung hulrørsopp med slør.
De andre bildene av hulrørsopp tilhører fungiroom.com med lisens CC BY 4.0.

Kilder

Gulden, G. (2018) Soppboka. Oslo: Cappelen Damm
Gausemel, J. (2005) Sopp – enkel og sikker artsbestemmelse. Oslo: Cappelen
Knudsen, H. (2011) Sopp. Oslo: Cappelen Damm
Phillips, R. (2006) Mushrooms. Macmillan
https://artsdatabanken.no/Fab2018/N/2618
https://artsdatabanken.no/fab2018//N/2619
https://artsdatabanken.no/ (funnliste)

illustrations: Louis C. C. Krieger (public domain)