Sikre sopper og sikre kjennetegn

Last updated on 15 July 2021

En del sopper regnes som sikre eller trygge fordi de er lette og gjenkjenne og uten farlige forvekslingssopper eller look a likes. Det er nokk trygt å anta at det er snakk om sopper som er sikre for nybegynnere.

5-6 sikre..

Et godt stykke bakover i tid har Nyttevekstforeningen og Norsk Soppforening operert med en liste over seks sikre sopper. Vi kjenner ikke tidslinjen helt, men et sted rundt tusenårsskiftet ble rødskrubb degradert og listen redusert til fem.

De fem som er på denne listen i dag er: Kantarell, Blek piggsopp, Fåresopp, Matblekksopp og Matriske.

Sikre sopper

Ulike kilder oppgir ulike lister over sikre sopper. Her følger en litt mer omfattende liste over sopper som har blitt nevnt som sikre på minst ett sted. Det vil ikke være en komplett og perfekt liste, men kanskje et sted å starte.

Husk at du må være hundre prosent trygg før du spiser en sopp, hvilket betyr å lese seg grundig opp på hver art du plukker.

I tillegg vil vi nevne disse som sikre etter vår mening:

  • Ametystsopp
  • Rødbrun pepperriske
  • Skjeggriske

Noen av disse har svakt giftige dobbeltgjengere (bl.a. kantarell). Noen må stekes spesielt lenge (bl.a. rødskrubb). Noen har dobbeltgjengere som smaker svært vondt (bl.a. steinsopp og fåresopp).

Sikre kjennetegn

Enkelte sopper har såkalt sikre kjennetegn. Det vi si kjennetegn som er unike for kun den arten. For eksempel er steinsopp den eneste rørsoppen med et finmasket hvitt årenett øverst på stilken. Det vi si at viss du finner en rørsopp og den har et finmasket hvitt årenett øverst på stilken, så kan du være sikker på at det er steinsopp.

Vi prøver å oppgi sikre kjennetegn til de soppene som har dem. Det betyr ikke at du kan unnlate å sjekke hele soppen grundig. Men det er ment som en betryggelse eller ekstra sikkerhets-sjekk, spesielt for begynnere.

Kilder:

Egeland, I. L. (2012) Sikre Sopper. Oslo: Gyldendal
Falk, L. (1981) Skogens spisskammer. Stokkholm: Atlantis
Dann, G. (2017) Edible Mushrooms. UIT Cambridge Ltd
Gulden, G. (2018) Soppboka. Oslo: Cappelen Damm
Scheen, A. E. (2018) Sopp på tur – 11 smakfulle og sikre matsopper. Oslo: Gursli Berg forl
Blekksoppen nr 48
Trygge matsopper og farlige giftsopper (s.a.) Norges sopp- og nyttevekstforbund.